YOU ARE HERE :      경기정보  >  일정 및 결과

일정 및 결과OUR PRIDE GWANGJU FC

2019. 03

2019. 04

2019. 05

  • 2019.05.01.Wed (수)19:30부천종합운동장 부천 0 - 1 광주
  • 2019.05.04.Sat (토)15:00광주 월드컵경기장 광주 2 - 0 전남
  • 2019.05.12.Sun (일)17:00구덕 운동장 부산 1 - 1 광주
  • 2019.05.15.Wed (수)19:30수원 월드컵경기장 수원 3 - 0 광주
  • 2019.05.20.Mon (월)19:30광주 월드컵경기장 광주 3 - 1 서울E
  • 2019.05.26.Sun (일)15:00이순신종합운동장 아산 - 광주

2019. 06

2019. 07

2019. 08

2019. 09

2019. 10

2019. 11