YOU ARE HERE :      경기정보  >  일정 및 결과

일정 및 결과OUR PRIDE GWANGJU FC

2019. 03

2019. 04

2019. 05

2019. 06

2019. 07

2019. 08

2019. 09

2019. 10

2019. 11

  • 2019.11.03.Sun (일)15:00광주 월드컵경기장 광주 1 - 2 전남
  • 2019.11.09.Sat (토)15:00대전 월드컵경기장 대전 3 - 1 광주