YOU ARE HERE :      경기정보  >  일정 및 결과

일정 및 결과OUR PRIDE GWANGJU FC

2019. 03

2019. 04

2019. 05

2019. 06

2019. 07

2019. 08

2019. 09

  • 2019.09.01.Sun (일)19:00안산 와 스타디움 안산 2 - 1 광주
  • 2019.09.15.Sun (일)19:00광주 월드컵경기장 광주 3 - 1 아산
  • 2019.09.18.Wed (수)19:30광주 월드컵경기장 광주 - 부천
  • 2019.09.23.Mon (월)20:00구덕 운동장 부산 - 광주
  • 2019.09.28.Sat (토)17:00광주 월드컵경기장 광주 - 서울E

2019. 10

2019. 11